Domů
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Portál NIL

Vše k NIL na jednom místě - výstupy, metodika šetření, vyhodnocení...
 
NIL obr

EU č. 995/2010

Nařízení EU proti obchodu s nezákonně vytěženým dřevem a s výrobky ze dřeva

ERMA

Evidence reprodukčního materiálu dle zákona
č. 149/2003 Sb.

OZNÁMENÍ O PRODEJI NEMOVITOSTI – PROVOZNÍ BUDOVA NA VESELÉ

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, nabízí k odkoupení nepotřebnou nemovitost:
 
Rodinný dům ve Frýdku-Místku, ul. Na Veselé, č. p. 777
Bližší popis nabízeného majetku:
  • parc. č. 1909 – zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 122 m2, nacházející se v k.ú. Frýdek; součástí pozemku je stavba - budova č.p. 777, budova s číslem popisným, rodinný dům, nacházející se na parc. č. 1909,
  • parc. č. 1910 – zahrada, o výměře 1251 m2, nacházející se v k.ú. Frýdek,
  • parc. č. 1889/2 – ostatní plocha, způsob využití ostatní komunikace o výměře 299 m2, nacházející se v k.ú. Frýdek.
 
Na nemovitosti 1889/2 je zřízeno věcné břemeno – služebnost inženýrské sítě – veřejného osvětlení spočívající v právu umístění, používání, provozu, údržby, kontrol, stavebních úprav, oprav a modernizace vedení veřejného osvětlení.
 
Bližší popis stavby:
Jedná se o samostatně stojící objekt postavený v roce 1934 na pozemku č. 1909, zahrada na parc. č. 1910 o výměře 1251 m2 a parcela č. 1889/2 – ostatní plocha o výměře 299 m2.
Zastavěná plocha: 122 m2.
Půdorys: obdélník o rozměrech 10,10 x 11,05 m s přistavěnou verandou.
Podzemní podlaží 1, nadzemních podlaží 2, podkroví.
Napojeno na městský vodovod, kanalizaci, plyn a elektro.
Vytápění a ohřev TUV prostřednictvím plynového kotle.
 V podzemním podlaží se nachází chodba se schodištěm, sklep, prádelna, dílna, 2 sklady a kotelna s plynovým kotlem, který slouží pro celý objekt. V prvním nadzemním podlaží se nachází krytý vstup s předsazenými schody, zádveří, hala se schodištěm, kuchyně, 2 pokoje, koupelna a WC. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna hala se schodištěm, kuchyně, 2 pokoje, koupelna a WC. V podkroví jsou umístěny chodba, dvě podkrovní místnosti a půdní prostor.
 
Energetická náročnost budovy dle PENB: „F“. Průkaz energetické náročnosti budovy bude předložen zájemcům na vyžádání.
 
Minimální nabídková cena činí podle znaleckého posudku 4.950.000 Kč. Kupní cena musí být plně uhrazena do doby podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Daň z nabytí nemovitostí bude platit kupující. Nemovitost bude odprodána nejvyšší cenové nabídce. Kupující se zavazuje, že do 3 měsíců od povolení vkladu do katastru nemovitostí dle této smlouvy, uzavře smlouvu o zřízení služebnosti cesty a stezky k tíži pozemku 1889/2 jako služebního pozemku ve prospěch panujících pozemků parc. č. 1907 a parc. č. 1908. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty a stezky kupující bude souhlasit s využíváním práva služebnosti cesty a stezky ve prospěch vlastníka pozemků parc. č. 1907 a 1908.
 
Případné dotazy na podrobnější údaje Vám sdělí pobočka ÚHÚL Frýdek – Místek – telefon: 552 363 211, 552 363 201, 606 762 936, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 
Nabídky s uvedením výše nabízené ceny zasílejte nejpozději do 14. 5. 2021 na adresu:
 
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
Nábřežní 1326
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
nebo prostřednictvím datové schránky: n5v4bry, případně e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 
 
P6100055P6100057P6100058P6100061P6100062P6100064P6100065P6100066P6100067P6100068P6100069P6100071P6100072P6100076P6100078P6100079P6100082P6100083

Mapové kompozice

Datové informace

OPRL


Oblastní plány rozvoje lesů jsou metodickým nástrojem státní lesnické politiky. Doporučují zásady hospodaření v lesích, především při tvorbě a schvalování lesních hospodářských plánů a osnov...

Více zde ...

Les. typologie


Lesnická typologie se zabývá klasifikací trvalých ekologických podmínek. Rozděluje lesy na segmenty s podobnými růstovými podmínkami, vyhodnocuje tyto podmínky a vyvozuje závěry...

Více zde ...

Myslivost


Na webovém Portálu myslivosti naleznete mysliveckou statistiku za celou ČR, kontakty na úřady státní správy myslivosti, aplikace pro podporu státní správy myslivosti včetně evidence plomb,...

Více zde ...

Poradenství

I.Radce titulka orez
V souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, ÚHÚL , na nekomerčním základě, poskytuje poradenství...

Více zde ...