Generel obnovy
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Generel obnovy

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL) a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (VÚLHM) zveřejnilo Generel obnovy lesních porostů po kalamitě. Jde o metodiku, která obsahuje souhrn opatření pro vlastníky lesů v oblastech nejvíce postižených kůrovcovou kalamitou. Metodika navazuje na výsledky předchozího úkolu „Monitoring chřadnutí smrkových lesů v regionu severní Moravy a Slezska“, v rámci kterého se ÚHÚL aktivně věnoval monitoringu situace s nespecifickým chřadnutím smrku na vymezeném území.