Poradenství
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Rádce vlastníka lesa a metodická doporučení

 
Veškerou legislativu obsaženou v těchto publikacích naleznete zde.
 
Publikace
Publikace „Rádci“ jsou určeny vlastníkům lesa do výměry 50 ha, kteří nemají vypracovaný lesní hospodářský plán a vlastníkům zemědělské půdy, kteří zvažují její zalesnění. Publikace si můžete zde stáhnout v elektronické podobě nebo o jejich tištěnou podobu požádat naše poradce.
 
Radce I  
Základní pravidla vlastnictví lesa, Práva a povinnosti návštěvníků a uživatelů Vašeho lesa, Vaši hlavní pomocníci, Hospodaření v lese, Založení lesního porostu na zemědělské půdě, Možnosti čerpání příspěvků, dotací a finanční pomoci, Lesní stanoviště a stabilita lesa
Radce II  
Myslivost ve vztahu k vlastníkovi lesa, Ochrana přírody a krajiny ve vztahu k vlastníkovi lesa, Možnosti čerpání příspěvků, dotací a finanční pomoci pro oblast ochrany přírody a krajiny
Radce III  
Standard sadebního materiálu lesních dřevin, Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
Radce IV  
Uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, Povinnosti hospodářských subjektů, Systém náležité péče, Evidence vztahující se k uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

 

 
Metodiky
Informační materiály (nejen) pro privátní poradce v lesnictví a vlastníky lesa.
 
Evropské normy ovlivňující hospodaření v lesích
 
Opatření směřující k posílení ekonomické životaschopnosti lesních majetků
 
Ostatní metodické materiály