Katalog datových informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Katalog datových informací

ÚHÚL spravuje centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou.
 
Část z takto spravovaných dat, je dostupná v podobě veřejných údajů, soustředěných do samostatných aplikací nebo seznamů. Tyto výstupy jsou k dispozici v níže uvedeném katalogu datových informací. V případě, že hledáte výstupy v podobě mapových prezentací, je třeba využít katalog mapových prezentací.
 
Katalogy zároveň obsahují vybrané informace sloužící pro potřeby úředníků státní správy lesů a myslivosti, které jsou neveřejné.
 
Legenda:
A w X w zamek w
Aplikace Excel Neveřejné
adresar-pracovniku-SSLM w

Adresář pracovníků SSL a M

Adresář úředníků vykonávající státní správu lesů (SSL) a státní správu myslivosti (SSM)

Přejít do aplikace

repro-mat

Reprodukční materiál

Informační systém evidence reprodukčního materiálu lesních dřevin.

Přejít do aplikace

textove-casti-LHP-a-LHO w

Textové části dat LHPO

Seznam textových částí LHP z let 1943-1999 v analogové podobě.

Přejít do aplikace

SIL

SIL

Souhrnné informace o stavu lesa a myslivosti v ČR. Výsledky součtů údajů z databázi LHP/O s platností vždy k 31.12. příslušného roku, případně z dat myslivecké evidence ORP.

Přejít do aplikace

seznam katrU

Seznam katastrálních území

Seznam KÚ pro potřeby pořizovatelů LHP/O dle podkladů ČÚZK s platností k 30.6. daného roku, závazný je pro LHP/O od roku následujícího.

Přejít na seznam

Cesnap w

CESNaP

Centrální evidence systému náležité péče podle § 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

Přejít do aplikace

seznamy-datLHPO

Seznamy dat LHPO

Seznam LHP/O převzatých do DS IDC podle v daném roce.
Přejít do aplikace

Seznam LHP/O platných v daném roce k 31.12.
Přejít do aplikace

OLH w

Odborný lesní hospodář

Registr licencí odborných lesních hospodářů.

Přejít do aplikace

RHS-2022 02a-a

RHS

Obsahuje rejstřík honebních společenstev (§ 28 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti). Další informace k aplikaci jsou zde.