Katalog mapových informací
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Katalog mapových informací

Vzhledem k v minulosti ohlášenému ukončení podpory pluginu Silverlight, ze strany firmy Microsoft, ÚHÚL převedl většinu svých mapových prezentací na univerzální platformu HTML, která zajišťuje možnost zobrazení publikovaných výstupů v libovolných internetových prohlížečích a zároveň také operačních systémech.

Mapové aplikace ÚHÚL využívající funkcionalit pluginu Silverlight, jsou v současné době určeny pouze pro internetový prohlížeč Internet Explorer s nainstalovaným pluginem. Zároveň bychom rádi upozornili na skutečnost, že tyto mapové prezentace nebudou dále podporovány a aktualizovány.

HTML varianty mapových prezentací a aplikací, lze využívat ve všech nejčastěji používaných internetových prohlížečích, např. MS Egde, Chrome, Firefox, Safari apod.

V případě alternativních prohlížečů, které nejsou běžně rozšířené, nelze zaručit plnou funkcionalitu, případně správnou funkčnost. Zejména s ohledem na širokou variabilitu používaných verzí těchto prohlížečů a možnosti instalace rozličných doplňků, které mohou způsobit nestandardní chování aplikací.
 
Legenda:
A w M2 w zamek w sl LOGO w html w
Aplikace Mapa Neveřejné Silverlight HTML
OPRL w U

Oblastní plány rozvoje lesů

Vrstvy, sloužící jako podklady pro lesnické rozhodování.

Přejít na mapu (HTML5)
Přejít na mapu (Silverlight)

LHO w

Lesní hospodářské osnovy

Lesní hospodářské osnovy (kniha a mapa).

Přejít do aplikace (HTML5)
Přejít do aplikace (Silverlight)

lesnicke projekty

Lesnické projekty

Zadané MZe a zpracované ÚHÚL
 

Ostatní projekty

Lesnického významu
Přejít na mapu (HTML5)
stat sprava-myslivosti w

Státní správa myslivosti

Aplikace slouží k prohlížení mysliveckých honebních i nehonebních pozemků, včetně provázání s výkazy Mysl01. V současné době se zobrazuje pouze aktuální rok.

Přejít do aplikace

honitby w

Honitby ČR

Zobrazení hranic honiteb včetně typů držitele a uživatele, bez vazby na numerické údaje o hospodaření z myslivecké evidence. Upozornění na relevanci zobrazených dat naleznete zde.

Přejít na mapu (HTML5)
Přejít na mapu (Silverlight)

DPZ w sirka

Stav a vývoj lesa pomocí DPZ

Výstupy DPZ vytvořené automatizovanou analýzou infračervených ortofot a digitálního povrchového modelu (nDSM). Popis výstupů naleznete zde.

Tematické výstupy DPZ (HTML5)
Tematické výstupy DPZ (Silverlight)
Trendy zdravotního stavu

prehled mapy w

Přehledové mapy

Mapové přehledy se zobrazením hranic PLO, krajů, pověřených obcí apod. ve formátu JPG.

Přejít na přehledové mapy

pohr

Potenciální ohrožení lesa

Mapové kompozice z podkladů LHP(O), DPZ a dalších zdrojů.

Přejít na mapu (HTML5)

info oLH w

Informace o lese

Mapové kompozice z podkladů LHP(O). Klíč určující charakter smíšení, katalog strukturovaných porostních typů dle dřevin, pro vrstvu Druhová skladba, naleznete zde.

Přejít na mapu (HTML5)
Přejít na mapu (Silverlight)

zdrav stavLesu w

Zdravotní stav lesů do 2017

Hodnocení zdravotního stavu lesů. (infračervený index lesa a mapy poškození, mortality, defoliace, ohrožení, dynamiky a trendu v jehličnatých porostech.

Přejít na mapu

stat sprava-lesu w

Státní správa lesů

Aplikace pro potřeby orgánů státní správy lesů. Základem jsou v tomto případě data lesních hospodářských plánů a osnov, přístupné vždy pro místně příslušnou státní správu lesů.

Datový sklad SSL (Silverlight)
Datový sklad SSL (HTML5 - testovací verze)