Úvod
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Nařízení o dřevě

ÚHÚL je pověřenou osobou podle § 10 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, který do českého právního řádu převádí tzv. Nařízení EU o dřevě.
 
Nařízení EU č. 995/2010, o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, platí v celé Evropské unii od března 2013.
 
Cílem tohoto nařízení je zabránit uvádění nezákonně vytěženého dříví na trhy Evropské unie. Každému, kdo dřevo a dřevařské výrobky na trhy EU uvádí, ukládá nařízení jako hlavní povinnost mít a pravidelně aktualizovat tzv. systém náležité péče.
 
Systém náležité péče obsahuje podle čl. 6  nařízení tyto tři prvky:
  • přístup k informacím, které se týkají dodávek dříví na trh,
  • posouzení rizik uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh,
  • zmírnění zjištěného rizika v případě, že zjištěné riziko uvedení nezákonně vytěženého dříví nebo dřevařských výrobků z tohoto dřeva na trh není zanedbatelné.
 
Centrální evidence systému náležité péče podle § 3 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, je dostupná na portálu eAGRI na adrese http://eagri.cz/public/app/uhul/cesnap.
 
Metodiky systému náležité péče a formuláře Lesní hospodářské evidence pro CESNaP naleznete zde.
 
Na každé pobočce ÚHÚL jsou určeni pracovníci, který zodpoví dotazy k tomuto tématu.