Informační portál ÚHÚL
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Informační portál ÚHÚL

Informační portály hrají důležitou roli zejména při sdílení prostorových informací. Z pohledu poskytování informací mohou zabránit:

 • vzniku duplicit a nekonzistence dat
 • zpoždění v zpřístupnění dat jednotlivým subjektům
 • zmatkům a také neefektivně vynakládaným finančním prostředkům a času při hledání konkrétních informací

 

To vše díky sdílení informací z jednoho místa, v prostředí známého internetového prohlížeče, a v případě informací privátního charakteru, také pod jedním zabezpečeným přístupem.

 

ÚHÚL provozuje informační portály s rozdílným charakterem přístupu:

 • veřejnou část

s přístupem pro (nejen) odbornou veřejnost

 • neveřejnou část

určenou pro orgány státní správu lesů a myslivosti

 

Přístup do neveřejné části je zajištěn prostřednictvím portálu Ministerstva zemědělství eAGRI. Každý uživatel musí pro takovýto přístup disponovat přiděleným uživatelským jménem a heslem.

 

V rámci informačních portálů je možné data nejen prohlížet, ale pomocí webových služeb, také dále sdílet. Veškerá komunikace mezi uživatelem a poskytovatelem informací probíhá prostřednictvím internetu.

 

Informační portál ÚHÚL je rozdělen na dvě části:

 

Katalog poskytující uživateli výstupy zejména v podobě mapové prezentace obsahuje například:

 

Veřejně dostupné zdroje:

 • Lesnické mapové přehledy (Vlastnické poměry, etážovitost, zakmenění, cílový hospodářský soubor)
 • Lesní hospodářské osnovy
 • Oblastní plány rozvoje lesů
 • Mapy zdravotního stavu lesů ČR z družicových snímků
 • Honitby ČR
 • Přehledové mapy
 • Národní inventarizace lesů
 • Rámcová informační vrstva správních hranic obcí s rozšířenou působností

 

Neveřejné zdroje:

 • Portál myslivosti
 • Portál státní správy lesů
 • Portál odborného lesního hospodáře
 • Portál reprodukčního materiálu
 • Portál Oblastních plánů rozvoje lesů včetně dat Vojenských lesů a statků, s.p