Úvod
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Informační datové centrum

Informační datové centrum (IDC) je organizační jednotka Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (ÚHÚL), která zajišťuje vedení centrální databáze a archivu o lesích a myslivosti v ČR, včetně dat monitoringu a dalších navazujících informací.

Informační datové centrum obsahuje údaje, které jsou v oblasti lesního hospodářství shromažďovány již po více jak tři desetiletí. Tato data jsou postupně využívána pro plánování hospodářských opatření v lesích a k prognózám vývoje těchto opatření s ohledem na trvale udržitelné hospodaření.Údaje v databázi shromažďované po několik desetiletí mají, z hlediska jedinečnosti takovéhoto digitálního archivu v ČR, vysokou informační hodnotu.
 
Informační datové centrum zabezpečuje správu a poskytování analytických výstupů a digitálních dat z centrální databáze o lesích za účelem zpracování:
  • lesních hospodářských plánů
  • lesních hospodářských osnov
 
dále pak potřeby
  • subjektů vykonávajících činnosti související s hospodářskou úpravou lesů a databází o lesích
  • subjektů lesního hospodářství, zejména pro orgány státní správy lesů, organizace lesního hospodářství, vlastníky lesa, taxační kanceláře aj.
 
IDC plní roli poskytovatele výstupů pro potřeby Ministerstva zemědělství ČR na úseku lesního hospodářství.
 
Hlavní cíle informačního datového centra
  • Průběžně naplňovat a spravovat data o lesích a lesním hospodářství České republiky.
  • Poskytovat jednotná data o lesích a lesním hospodářství České republiky dle pravidel stanovených zřizovatelem – Ministerstvem zemědělství.
  • Poskytovat servis pro státní správu lesů, orgány státní správy, vlastníky lesa.
  • Zvýšit informovanost směrem k Evropské unii.
  • Zabezpečit provoz lesnického archivu digitálních a analogových dat.
 
Schéma toku dat – datový sklad Informačního datového centra

SchemaDSIDC