Základní a závěrečná šetření OPRL2
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Základní a závěrečná šetření OPRL2

 
MZe mění dobu platnosti oblastních plánů rozvoje lesů - podrobnosti v oznámení č.j. 5120/2019-MZE-16211 a č.j. 2215/2020-MZE-16211.
 
Vzhledem k opatřením, která souvisí s riziky šíření koronaviru se termíny základních a závěrečných šetření OPRL2 upravují následovně:
 
1. Základní šetření - termíny zůstávají v platnosti. Jednání budou probíhat bez osobních setkání na základě instrukcí rozesílaných MZe.
2. Závěrečná šetření - termíny v době karantény a mimořádných opatření vyhlášených vládou ČR se ruší. Náhradní termíny budou stanoveny poté, co pominou rizika plynoucí z pandemie způsobené koronavirem a život v ČR se vrátí do normálních podmínek.
 
Podkladové materiály pro základní a závěrečná šetření jsou dostupné odkazem z tabulky u jednotlivých přírodních lesních oblastí.
 
Tyto informace jsou v průběhu aktualizace PLO verifikovány.
 
 

Základní šetření:

  • Souhrnná zpráva za PLO
  • Závazné stanovisko ústředního orgánu státní správy ochrany přírody z hlediska zavádění geograficky nepůvodních druhů dřevin

Závěrečné šetření:
  • Textový výstup OPRL2 se člení na tři samostatné části:
  • Všeobecné údaje
  • Analýza stavu a vývoje
  • Syntéza a návrhy
a přílohy

 

 Garant  PLO  Přírodní lesní oblast  základní šetření závěrečné  šetření
 Jablonec  1  Krušné hory  14.7.2020  02.11.2021
 Plzeň  2
 Podkrušnohorské pánve:
 19.5.2020  05.10.2021
 Plzeň  3  Karlovarská vrchovina  06.04.2021  04.10.2022
 Plzeň  4  Doupovské hory  2023  2024
 Jablonec  5  České Středohoří  2023  2024
 Plzeň  6  Západočeská pahorkatina  08.03.2022  2023
 Stará Boleslav  7  Brdská vrchovina  23.03.2021  20.09.2022
 Stará Boleslav  8  Křivoklátsko a Český kras  7.4.2020  21.09.2021
 Stará Boleslav  9  Rakovnicko-kladenská pahorkatina  9.4.2019  11.8.2020
 Stará Boleslav  10  Středočeská pahorkatina  17.05.2022  2024
 Plzeň  11  Český les  25.6.2019  9.6.2020
 České Budějovice  12  Předhoří Šumavy a Novohradských hor  20.04.2021  18.10.2022
 České Budějovice  13  Šumava  03.05.2022  2024
 České Budějovice  14  Novohradské hory  11.6.2019  30.6.2020
 České Budějovice  15
 Jihočeské pánve:
 16.6.2020  19.10.2021
 Brno  16  Českomoravská vrchovina  31.05.2022  2025
 Hradec Králové  17  Polabí  2023  2025
 Jablonec  18  Severočeská pískovcová plošina a Český ráj  2023  2025
 Jablonec  19  Lužická pískovcová vrchovina  19.04.2022  2023
 Jablonec  20  Lužická pahorkatina  04.05.2021  01.11.2022
 Jablonec  21  Jizerské hory a Ještěd  28.5.2019  1.9.2020
 Hradec Králové  22  Krkonoše  18.05.2021  15.11.2022
 Hradec Králové  23  Podkrkonoší  22.10.2019  20.10.2020
 Hradec Králové  24  Sudetské mezihoří  05.04.2022  2023
 Hradec Králové  25  Orlické hory  8.9.2020  16.11.2021
 Hradec Králové  26  Předhoří Orlických hor  21.06.2022  2023
 Olomouc  27  Hrubý Jeseník  22.03.2022  2023
 Olomouc  28  Předhoří Hrubého Jeseníku  3.11.2020  14.12.2021
 Frýdek-Místek  29  Nízký Jeseník  14.06.2022  2023
 Brno  30  Drahanská vrchovina  6.10.2020  30.11.2021
 Olomouc  31  Českomoravské mezihoří  15.06.2021  13.12.2022
 Frýdek-Místek  32  Slezská nížina  23.02.2021  23.08.2022
 Brno  33  Předhoří Českomoravské vrchoviny  01.06.2021  29.11.2022
 Olomouc  34  Hornomoravský úval  24.9.2019  24.11.2020
 Brno  35  Jihomoravské úvaly  8.10.2019  10.11.2020
 Kroměříž  36  Středomoravské Karpaty  22.02.2022  2023
 Kroměříž  37  Kelečská pahorkatina  09.03.2021  06.09.2022
 Kroměříž  38  Bílé Karpaty a Vizovické vrchy  10.9.2019  22.9.2020
 Frýdek-Místek  39  Podbeskydská pahorkatina  4.2.2020  24.08.2021
 Frýdek-Místek  40  Moravskoslezské Beskydy  5.2.2019  03.03.2020
 Kroměříž  41  Hostýnskovsetínské vrchy a Javorníky  10.3.2020  07.09.2021