Evropské dotace
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Evropské dotace

 

Aktuální dotační období s doporučeními pro žadatele o dotaci z Programu rozvoje venkova v období 2014–2020

Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program podporuje diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován je komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenství a spolupráce v oblasti zemědělství a lesnictví.

 Finanční podporu z programu PRV administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). ÚHÚL pro některá z vypsaných opatření zajišťuje přípravu povinných příloh žádosti.

flpis

fLPIS

Podmínky a postup pro získání lesnické dotace

Přejít do sekce

premena porostu

Přeměna porostů náhradních dřevin

PRV 8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin

Přejít do sekce

lesnicesty

Lesnická infrastruktura

PRV 4.3.2 Lesnická infrastruktura – lesní cesty

Přejít do sekce

zalesneni zemedelske pudy

Zalesňování zemědělské půdy

Podmínky pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

Přejít do sekce

minula obdobi

Minulá dotační období

Dobíhající dotace z minulého programového období

Přejít do sekce

povodne

Škody způsobené povodněmi

PRV 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
Přejít do sekce