Poradenství v LH
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Poradenství v lesním hospodářství

 
ÚHÚL provádí v souladu se svou Zřizovací listinou a Koncepcí poradenského systému Ministerstva zemědělství, na nekomerčním základě, poskytuje poradenství:
 • vlastníkům lesů a jejich sdružením,
 • subjektům hospodařícím v lesích, odborným lesním hospodářům, stavovským lesnickým organizacím a široké lesnické veřejnosti,
 • orgánům státní správy lesů
 • a akreditovaným poradcům (metodickou a informační podporu);
 • zejména v oblastech:
 • finančních podpor v lesnictví, zákonných požadavků na hospodaření v lesích
 • a v činnostech vymezených ÚHÚL Zřizovací listinou.
 
Poradenství provádí metodičtí pracovníci ÚHÚL:
 • prostřednictvím těchto webových stránek,
 • vydáváním publikací,
 • pořádáním vzdělávacích a informačních akcí,
 • konáním přednášek na akcích pořádaných zřizovatelem nebo partnery přímým, časově omezeným, individuálním poradenstvím,
 • výkonem specializovaného poradenství (v rámci specializací vymezených ÚHÚL Zřizovací listinou).
 
ÚHÚL nevyvíjí komerční aktivity, jako například tvorbu projektů pro žadatele o finanční podporu z fondů Evropské unie.