Informace o RM
logo nazvem
поздравления с новорожденным

Informace o reprodukčním materiálu

Zprávy o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice
Na základě žádosti Ministerstva zemědělství ÚHÚL, jakožto pověřená osoba dle § 30 zákona č. 149/2004 Sb., zpracovává každoroční Zprávu o nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin v České republice s údaji k 31. 12. aktuálního roku.
 
 
Registr uznaných zdrojůČeské republiky
Registr uznaných zdrojů České republiky je veřejně přístupný on-line v aplikaci ERMA. Je aktualizován průběžně dle aktuální platnosti uznaných jednotek.
 
Národní seznam uznaných zdrojů
Národní seznam uznaných zdrojů České republiky vede Ministerstvo zemědělství. Seznam je aktualizován jedenkrát ročně. Podrobnosti k Národním seznamům členských států EU uvádí Nařízení Komise (ES) č. 1597/2002 (vzor pro národní seznamy zdrojů reprodukčního materiálu lesních dřevin).
 
 
 
 
Organizace členských zemí EU, které mají na starosti problematiku obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin: